İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 72: 6 Aralık 2018

Türkiye Uluslararası Standartlara Uygun Finansal Raporlama Sistemini Kabul Etti

6 Ara 2018

Türkiye 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap döneminden itibaren, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından tekrar gözden geçirilen Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’yi (“Çerçeve”) uygulayacaktır. Çerçeve’de ölçüm, sunum ve açıklama, finansal tablolara alma ve tablo dışı bırakma […]

Daha fazla göster

İlaç Tedariği, Tütün Ürünleri Paketleri ve Gıda Reklamlarındaki Sağlık Beyanlarına İlişkin Değişikliklerin Yasa Taslağı Kanunlaştı

6 Ara 2018

Ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup piyasada bulunmayan ilaçların temini, tütün ürünlerine ilişkin tek tip paket uygulaması ve gıdaya ilişkin reklamlarda kullanılan sağlık beyanları için izin alınması gibi kamu sağlığını iyileştirmeye yönelik bir takım yeni düzenlemeler içeren, Sağlıkla İlgili Bazı […]

Daha fazla göster

Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

6 Ara 2018

Türkiye, tohumların çoğaltılması, pazarlanması, yerinde bakımı ve sürdürülebilir kullanımı için yeni kurallar getirdi. Yeni kurallar, tarla bitkileri, bağ bahçe bitkileri ve diğer bitki çeşitlerinin yerel çeşitlerinin genetik erozyonun önlenmesini amaçlamaktadır. Yeni kurallar, yerel tohum çeşitlerinin tesciline ilişkin usul ve […]

Daha fazla göster

Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslara İlişkin Düzenleme Yayımlandı

6 Ara 2018

Sermaye Piyasası Kurulu, Veri Depolama Kuruluşlarının faaliyet, çalışma esasları ve denetimine ilişkin yeni kurallar yayımlamıştı (dahası). Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 27 Ekim 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe […]

Daha fazla göster

Türk Lirası ile Sözleşme Akdetme Zorunluluğuna Dair Yeni Düzenlemeler Yapıldı

6 Ara 2018

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı sözleşmelerde döviz yasağı getiren tebliğde (daha fazla bilgi için) değişiklik yaparak, başta gayrimenkul kiralamaları, iş makineleri kiralamaları ve satışları olmak üzere çeşitli sözleşmelere ilişkin istisna kapsamlarını yeniden belirledi. Aşağıda belirtilen sözleşme türlerinde bedelin ve […]

Daha fazla göster