İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 74: 4 Şubat 2019

Anayasa Mahkemesi: Taşınmaza Kamulaştırmasız El Atma Mülkiyet Hakkını İhlal Eder

4 Şub 2019

Anayasa Mahkemesi, özel mülkiyette bulunan arsa vasfını haiz taşınmazın üzerinden kamulaştırma yapılmaksızın enerji nakil hattı geçirilmesinin, taşınmaz sahibinin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Söz konusu taşınmazın maliki, idarenin enerji nakil hattı geçirmesiyle taşınmaz üzerinde inşaat yapamadığını öne sürmüş […]

Daha fazla göster

Patent Başvurularında Araştırma ve İnceleme Raporlarının Birlikte Düzenlenmesi Talep Edilebilecek

4 Şub 2019

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) patent başvurularında araştırma raporu ve inceleme raporuna yönelik taleplerin birlikte yapılabileceğini duyurdu. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) uyarınca patent başvuru sahibi, başvuru konusu buluşun patentlenebilirliğinin değerlendirilmesi ve teyidi amacı ile başvuru ile […]

Daha fazla göster

İkinci Grup Veri Sorumlularının Veri Sorumluları Siciline Kayıtları Başladı

4 Şub 2019

İkinci Grup Veri Sorumlularının Veri Sorumluları Siciline Kayıtları Başladı Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından yayımlanan 2 Ocak 2019 tarihli karar (“Karar”) ile ikinci grup veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıtlarının başladığı duyuruldu. Kişisel Verileri Koruma […]

Daha fazla göster

Karşılaştırmalı Reklam da Dahil Olmak Üzere, Reklamlarla İlgili Yeni Düzenlemeler Yapıldı

4 Şub 2019

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Getiren Yönetmelik”) Resmi Gazete’de yayımlandı. Geçmişte, 29232 sayılı ve 10 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’yle birlikte rakiplere ait isim, […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, İş Mahkemeleri Kanunu’nda Öngörülen Zorunlu Arabuluculuk Müessesesinin Anayasaya Aykırı Olmadığına Hükmetti

4 Şub 2019

Anayasa Mahkemesi, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“İş Mahkemeleri Kanunu”) ile getirilen, işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalara yönelik öngörülen zorunlu arabuluculuk müessesesinin ve Yıllık izin ücreti ve iş sözleşmesinin feshine bağlı tazminatlar […]

Daha fazla göster

“Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”ne Tedaviden Sonra Alınan İlaçların da Eşitlik İlkesi Gereği Geri Ödemeye Tabi Olacağına İlişkin İçtihat

4 Şub 2019

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdare Dava Dairesi, kemoterapi tedavisi sürecinde kullanılan ve bedeli hasta tarafından karşılanan bir ilacın, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nün duyurusuyla “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi”ne alınması karşısında, bu tarihten önce hasta tarafından karşılanan […]

Daha fazla göster

Sınırlı Bağımsız Denetime ve Güvence Denetimine İlişkin Yeni Standartlar Getirildi

4 Şub 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu’nun “SBDS 2400 Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi” başlıklı standardı ile “GDS 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence […]

Daha fazla göster