İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 70: 9 Ekim 2018

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Kurumu Yeni Biyobenzerler Eylem Planını Yayımladı

28 Ara 2018

Temmuz 2018’de Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Kurumu Biyobenzerler Eylem Planını (“Plan”) Yayımladı. Plan’ın ana amaçları yenilik, ilaca erişim ve rekabeti artırmak, kilit faaliyetleri belirlemek (bunlar arasında Tedavi Edici Biyolojik İlaçlar ve Biyobenzer Bürosu kurulması) ve yeni inceleme […]

Daha fazla göster

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yürürlüğe Girdiği 1 Ekim 2011 Tarihinden Önce Akdedilmiş Tahkim Sözleşmeleri Kapsamında Verilen Hakem Kararlarına Karşı Temyiz Kanun Yoluna Başvurulamayacağına Dair İçtihat Oluşturuldu

21 Ara 2018

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, (“Kurul”) 2016/2 E. ve 2018/4 K. No’lu Kararı ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2011 tarihinden önce yapılan tahkim sözleşmeleri uyarınca icra edilen tahkim yargılamaları sonucunda verilen hakem […]

Daha fazla göster

Yabancıların Türk Vatandaşlığı Kazanabilmesi İçin Gerekli Mali Şart ve Yatırım Miktarları İndirildi

30 Kas 2018

Yabancıların Türk vatandaşlığını kazanabilmeleri için öngörülen düzenlemelerde değişiklik yapılmış olup, vatandaşlık kazanmak isteyen yabancılarca karşılanması gereken mali şartlar ile Türkiye’de yapılması gereken yatırımların asgari tutarı azaltılmıştır. Değişikliklerin 19 Eylül 2018 tarihinden itibaren sabit sermaye yatırımları, taşınmaz iktisapları, istihdam sağlanması […]

Daha fazla göster

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklikler Yapıldı

23 Kas 2018

Döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen firmalardan bilgi ve belge toplanmasına ilişkin olarak; kapsam dahilindeki firmalar, bildirim süreleri ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi’ne (“Sistem”) kayıt şekli dahil bazı usul ve esaslarda değişiklik […]

Daha fazla göster

Türk Lirası ile Sözleşme Akdetme Zorunluluğuna Dair Düzenlemenin Detayları Yayımlandı

9 Kas 2018

Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi aralarında akdedecekleri sözleşmelerde yer alan ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi konusundaki sınırlamalara dair 13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında 32 Sayılı Karar’a eklenen Madde 4(g)’nin uygulamasına […]

Daha fazla göster