İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 81: 8 Ağustos 2019

Anayasa Mahkemesi: Farklı Amaç ve Hukuki Yararları Gerçekleştirmeye Yönelik Olarak Hem İdari Hem de Adli Süreç Sonunda Vergi Cezası ve Mahkûmiyet Verilmesi, Ne Bis İn İdem İlkesine Aykırı Değildir

8 Ağu 2019

Anayasa Mahkemesi, başvurucu adına hem 2007-2011 arası dönemlere ilişkin olarak vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi, gelir vergisi ve geçici vergiye bağlı vergi ziyaı cezası tarh edilmesinin, ayrıca özel usulsüzlük cezası kesilmesinin; hem de başvurucunun sahte fatura düzenleme eylemi […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Yönetim Kurulu Üyesinin Temsil Yetkisinin Olmaması, Şirketin Sosyal Güvenlik Prim Borçlarından Sorumluluğunu Kaldırmaz

8 Ağu 2019

Anayasa Mahkemesi, yönetim kurulu üyesi olduğu şirkette temsil ve ilzam yetkisi bulunmayan başvurucunun, şirketin kamu borçlarından işverenle birlikte sorumlu tutulmasının mülkiyet hakkını ihlal etmediğine hükmetti. Başvuruya konu olayda, işveren şirketin, başvurucunun işveren şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı […]

Daha fazla göster

Enerji Piyasasında Önlisans ve Lisans Başvurularında Elektronik Başvuru Usulü Yürürlüğe Girdi

8 Ağu 2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe giren kararı ile (“Karar”) Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esasları güncelledi. Karar uyarınca önlisans ve […]

Daha fazla göster

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezalarının Hesaplanmasında Kullanılan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

8 Ağu 2019

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinde Yer Alan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlandı. Tebliğ ile, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen belirli aykırılıklara uygulanacak idari para cezalarının hesaplanmasında gayrisafi gelirin tespitine ilişkin usul ve […]

Daha fazla göster

Cumhurbaşkanlığı, Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirlerine İlişkin Genelge Yayımladı

8 Ağu 2019

Cumhurbaşkanlığı tarafından Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirlerine ilişkin 2019/2 sayılı genelge (“Genelge”) 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Genelge ile güvenlik risklerinin azaltılması ve etkisiz kılınmasının yanı sıra, milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin […]

Daha fazla göster