31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9) Ek-1’inde yapılan değişiklikler (“Değişiklik”) 20 Ağustos 2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik, (i) Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler, Su Pompaları” ürün grubuna ait satır ile (ii) “Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler” ürün grubuna ait satırları kapsamaktadır.

Değişiklik metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.