Çevresel etkileri azaltılmış ürünleri teşvik eden ve aynı zamanda tüketicilere doğru, yanıltıcı olmayan, bilimsel temeli olan bilgi sağlayan gönüllü bir ödüllendirme sistemi açıklanmıştır.

Çevre Etiketi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 19 Ekim 2018 tarihli 30270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Çevre etiketine hak kazanmak için başvuruda bulunanların aşağıdaki kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir:

 • İklim değişikliğine ve biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etki yapan enerji tüketimini azaltması ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmesi
 • Ürün veya hizmetlerden kaynaklı atık oluşumu ve çevresel ortamın maruz kaldığı emisyonlar ile zararlı maddelerin bertarafı
 • Teknik olarak mümkün olan durumlarda, zararlı maddelerin daha güvenli maddeler veya yöntemlerle değiştirilmesi
 • Ürün veya hizmetlerin kullanım ömrünün uzatılması ve yeniden kullanılabilirliğinin sağlanması ya da başka ürüne dönüştürülmesi yoluyla çevresel etkilerinin en aza indirilmesi hususları öngörülmüştür.

Ayrıca, toksik, çevreye zararlı, kanserojen özellikleri taşıyan kimyasal içerikli ürünlere çevre etiketi verilemeyecektir.

Çevre etiketi başvurusuna şu kişiler başvurabilecektir:

 • Üreticiler
 •  İmalatçılar
 • İhracatçılar
 • İthalatçılar
 • Hizmet sağlayıcılar
 • Toptancılar
 • Perakende satıcılar.

Başvurular, teknik incelemeyi yapacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (“Bakanlık”) yapılacaktır.

Çevre etiketi dört yıl süre için geçerli olacaktır ve Bakanlık’a başvurulması halinde bu süre uzatılabilecektir.

Çevre etiketi yanlış, yanıltıcı veya çevre etiketi sistemi bütünlüğüne zarar verecek nitelikte reklam, ifade, etiket veya logo olarak kullanılamaz.

Çevre etiketi kullanımı Bakanlık tarafından belirlenecek yıllık ücrete tabidir. Ücretin ödenmemesi durumunda ise Bakanlık çevre etiketini iptal edebilecektir.

Çevre etiketinin Yönetmelik’e aykırı ve usulsüz kullanımı halinde cezai yaptırım uygulanacaktır.

Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.