Türk hava sahasında çok hafif hava araçları ile ticari havacılık faaliyetleri icra etmek için kurulmuş işletmelere ve personellerine ilişkin düzenlemelere yer verilen Çok Hafif Hava Araçları ile Ticari Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik kapsamındaki hava araçları; motor teçhizatına sahip, azami kalkış ağırlığı 750 kg. ve altında olan sabit kanatlı hava araçları ile motor teçhizatına sahip, azami kalkış ağırlığı 600 kg. ve altında olan döner kanatlı hava araçlarını (“Çok Hafif Hava Araçları”) kapsamaktadır.

Buna göre, Türk hava sahasında Çok Hafif Hava Araçları ile ticari havacılık faaliyetleri icra etmek için kurulmuş işletmelerin taşıması gereken öne çıkan nitelikler aşağıdaki gibidir:

  • Çoğunluk paylarının ve işletmeyi tek başına temsil ve ilzam yetkisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı pay sahiplerinde olması;
  • Filolarında bulunan en az iki adet çok hafif hava aracının Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde mülkiyet veya kiralık olarak adlarına kaydedilmiş olması;
  • Ödenmiş sermayesi 100.000 ABD Dolarından az olan işletmeler için, hava aracı başına 10.000 ABD Doları ödenmiş sermayeye sahip olması;
  • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınmış bir işletme ruhsatına sahip olması.

Çok Hafif Hava Araçları ile ticari yolcu taşımacılığı, tanıtım ve gezi maksatlı ticari uçuşlar ile 1 Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B) kapsamındaki ticari olmayan tüm havacılık faaliyetleri, ticari hava işi faaliyetleri ve eğitim faaliyetleri yapılabilir.

Söz konusu hükümlere uymadığı tespit edilen işletmelere, uygunsuzluğun giderilebilmesi için Genel Müdürlükçe en fazla 6 aya kadar süre verilecek ve bu süre içinde gerekli işlemleri yapmayan işletmelere Türk Sivil Havacılık Kanununda belirtilen idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.