7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) şirketlerin kâr payı dağıtımının sınırlandırılmasına ilişkin geçici madde 13 eklenmişti. Bu maddeye ilişkin uygulama ise, 18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) uyarınca 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren üç ay süre ile uzatılmıştır.

Buna göre; sermaye şirketlerinde 31 Aralık 2020 tarihine kadar

  • 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25’ine kadarının dağıtımına karar verilebileceği,
  • geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyeceği ve
  • genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği

düzenlenmiştir.

Karar’ın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.