Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan dış ticaret organizasyonlarının koordinasyonuna ilişkin 2020/6 sayılı genelge (“Genelge”) 8 Nisan 2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Genelge ile dış ticaret organizasyonlarının makul bir süre önce Ticaret Bakanlığı’na bilgi verilerek Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirileceğini belirtilmiştir.

Genelge ile getirilen düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir:

  • Yabancı ülkelerden ülkemize, ülkemizden yurt dışına gerçekleştirilecek ticaret konseyi, ticaret heyeti, alım heyeti, iş forumu, iş insanı heyeti gibi ziyaretler ile benzeri organizasyonlar
    • Uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi;
    • Kamu kurumları, sektörel örgütler ve meslek kuruluşları arasında iş birliği ve uyumun sağlanarak mükerrerliğin önüne geçilmesi;
    • Kaynak israfının önlenmesi ve
    • Çalışmaların tek elden yürütülerek en yüksek ekonomik verimliliğin elde edilmesi amacıyla,

Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapılacaktır.

  • Bu çerçevede, ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, ihracatçı birlikleri, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların üst kuruluşları, kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca yapılacak organizasyonlar gerçekleştirilmeden makul bir süre önce Ticaret Bakanlığı’na bilgi verilecektir.

8 Nisan 2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genelge’nin tam metnine, bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.