30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2706 sayılı ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları uyarınca, İş Hukuku alanında COVID-19 sebebiyle alınan bazı önlemlerin süreleri uzatılmıştır. Buna göre;

  • 2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresi bir ay süreyle uzatılmıştır.
  • 2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca iş akdinin feshi yasağı ve işçileri ücretsiz izne çıkarma hakkı bir ay süreyle uzatılmıştır.

2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı:

Anılan karara göre; işveren kısa çalışma 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmuş ise bu ödeneğin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmış aynı çalışanlar için aynı şartları aşmamak kaydıyla bir ay süreyle uzatılmıştır. Anılan ek süreler;

  • Kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren,
  • Kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışmanın bitiş tarihinden itibaren

başlayacaktır.

2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı:

Anılan karara göre,

  • İşverenlerin, çalışanlarının iş akitlerini fesih yasağının süresi ve
  • İşverenlerin işçileri kısmen veya tamamen ücretsiz izne çıkartma haklarının süresi

Bir ay süreyle uzatılmıştır.

2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan, 2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın tam metnine ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.