30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2706 sayılı ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları uyarınca, İş Hukuku alanında COVID-19 sebebiyle alınan bazı önlemlerin süreleri uzatılmıştır. Buna göre;

  • 2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresi 1 ay süreyle uzatılmıştır.
  • 2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca iş akdinin feshi yasağı ve işçileri ücretsiz izne çıkarma hakkı 1 ay süreyle uzatılmıştır.

2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı:

Anılan karara göre; işveren kısa çalışma 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmuş ise bu ödeneğin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmış aynı çalışanlar için aynı şartları aşmamak kaydıyla 1 ay süreyle uzatılmıştır. Anılan ek süreler;

  • Kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren,
  • Kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışmanın bitiş tarihinden itibaren

başlayacaktır.

2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı:

Anılan karara göre,

  • İşverenlerin, çalışanlarının iş akitlerini fesih yasağının süresi ve
  • İşverenlerin işçileri kısmen veya tamamen ücretsiz izne çıkartma haklarının süresi

1 ay süreyle uzatılmıştır.

2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan, 2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın tam metnine ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.