21 Ekim 2021 tarihli ve 31635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile dernek genel kurullarının ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine dair düzenlemeler getirilirken; ayrıca derneklerin yurt dışı yardım usulleri ile genel kurul ve değişiklik bildirim sürelerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklik Yönetmeliği’nin önemli satır başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Derneklerin genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan elektronik sistemler üzerinden elektronik ortamda yapılabileceği düzenlemesi getirildi. Bu kapsamda elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları elektronik ortamda saklanacaktır. Ayrıca genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir. Fiziki ortamda gerçekleştirilen toplantıların mevzuata aykırı yapılması durumunda uygulanan yaptırımların elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerli olacağı kabul edildi.
  • Derneklerin olağan veya olağanüstü genel kurulları neticesinde oluşturulacak yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri de içerir şekildeki sonuç bildiriminin mülki idare amirliğine verilme süresi toplantıyı izleyen 30 günden 45 güne çıkarıldı.
  • Aynı doğrultuda derneklerin yerleşim yerlerinde, genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri bildirim süresi de değişikliği izleyen 45 güne çıkarıldı.
  • Dernek üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin 45 gün içinde bildirilmesi yönünde yeni bir düzenleme getirildi.
  • Yurt dışına yapılacak yardımlarda ve yabancı dernek ve vakıflar ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezine, yurt dışına gönderecekleri para için önceden mülki idare amirliğine bildirim yükümlülüğü getirildi.
  • Derneklerin, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında risk analizinin ve denetiminin yapılmasına dair düzenleme getirildi.
  • Yıllık brüt geliri 1.500.000 Türk Lirası’nı aşan derneklerin bilanço esasına göre defter tutacağına dair düzenleme getirildi. Bu sınır daha önceden 500.000 Türk Lirası idi.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.