Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile sertifika ve yetki belgesi başvuruları, sertifikaların tadili, vizesi, yenilenmesi, sona ermesi ve iptali hükümleri başta olmak üzere bazı usul ve esaslarda değişiklikler yapıldı.

Kurum tarafından 25 Eylül 2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) değişiklik yapan Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile getirilen önemli düzenlemelerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Sertifikalı firma bünyesinde bulunan kişilere faaliyetleri esnasında taşımaları için onaylı kimlik kartı uygulaması getirilmiştir. Uygulama 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren başlayacak.
 • Sertifika başvuru talebi için başvuru sahibi tarafından faaliyetlerinin Yönetmelik’e aykırı bir husus içermediğini belirten bir taahhütname imzalanması gerekmektedir.
 • Sertifika başvurularının değerlendirme sürecinde, herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık olması halinde başvuru sahibine başvurulabilecek ve hatta ilgili kişiler doğrudan görüşmeye çağrılabilecek. Talep edilen bilgi ve belgeler başvuru sahibi tarafından 60 gün içerisinde Kurum’a ibraz edilmez ise başvuru yapılmamış sayılacak.
 • Vize yaptırmayan sertifika sahibi, faaliyetine vize yaptırıncaya kadar devam edemeyecek, yeni müşteriler ile sözleşme yapamayacak ve dağıtım şirketine yeni müracaat dosyası sunamayacak.
 • Vizesiz faaliyette bulunan sertifika sahiplerine çeşitli yaptırımlar uygulanacak.
 • Yapım ve hizmet sertifikası başvurularının Kurum tarafından reddedilmesi halinde başvuru esnasında yatırılan sertifika alma bedeli iade edilecek.
 • Yapım ve hizmet sertifikası için vize süresi, sertifika yürürlük ve her yeni vize başlangıç tarihinden itibaren iki yıl olarak belirlenmiştir.
 • İç tesisat ve servis hatları sertifikası için vize süresi, sertifika yürürlük ve her yeni vize başlangıç tarihinden itibaren bir yıl olarak belirlenmiştir.
 • Sertifika yenileme başvurularına ilişkin süreler de değişmiştir:
  • Yapım ve hizmet sertifikası yenileme başvuruları sertifika süresinin sona ermesinden en fazla 180 ve en az 45 önce yapılabilecek. Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından başvuru değerlendirmeleri 45 gün içerisinde tamamlanacak.
  • İç tesisat ve servis hatları sertifikası yenileme başvuruları sertifika süresinin sona ermesinden itibaren en fazla 20 ve en az 10 gün önce yapılabilecek. Başvurunun yapıldığı şirket ise başvuruları 30 gün içerisinde tamamlayacak.
 • Yönetmelik’e uygun olmadığı tespit edilen vize başvurularındaki eksiklik ve yanlışlıklar tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde giderilmediği takdirde, başvuru yapılmamış sayılacak. Bu durumda, başvuru evrakı ile vize bedeli iade edilecek.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.