Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde 16 Ekim 2020 tarihinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler uyarınca, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki şirket ve şubelere kayıtlı elektronik posta (“KEP”) hizmet sağlayıcısından temin edilecek KEP hesabı alma zorunluluğu getirilmiştir ve Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (“E-TUYS”) üzerinden yapılacak tüm başvuru ve bildirimler de KEP hesabı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Kanun kapsamındaki şirket ve şubelere yönelik aşağıdaki işlemler için gerekli belgeler artık fiziki olarak Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü adresi (“Genel Müdürlük”) yerine Genel Müdürlüğün KEP adresine gönderilecektir:

  • E-TUYS vasıtasıyla şirket/şube adına işlem yapacak kişilerin kullanıcı (“Kullanıcı”) olarak yetkilendirilmesi,
  • Kullanıcıların yetki sürelerinin uzatılması,
  • Kullanıcıların yetkilerinin iptal edilmesi,
  • İlgili şirket ve şubelerin vergi numarasındaki değişikliklerin bildirimi,
  • İlgili şirket ve şubelerin faaliyetlerinin sonlandığına dair bildirimler,
  • İlgili şirket, şube ve Kullanıcılara yönelik diğer tüm güncellemeler.

Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak Kullanıcıların yetkilendirme başvuruları 16 Kasım 2020 tarihine kadar değişiklik öncesi usule uygun olarak da yapılabilecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu süre uzatılmadığı takdirde, bu tarihten sonraki başvuruların yalnızca KEP üzerinden yapılması gerekecektir.

Ayrıca, Kanun kapsamındaki şirket ve şubelere Kullanıcı yetkilendirme başvuruları için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak gönderme ve ilgili evrak asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etme yükümlülüğü getirilmiştir.

İlgili değişiklik yalnızca Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri kapsamaktadır ve değişiklik kapsamında irtibat büroları yer almamaktadır. İrtibat bürolarının yapacağı bildirim ve başvurular mevcut usulle, yani fiziken Genel Müdürlüğe gönderilmek suretiyle yapılmaya devam edecektir.

16 Ekim 2020 tarih ve 31276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.