18 Mayıs 2020 tarihli ve 2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar hükümleri uyarınca, Türkiye’de yerleşik iş birliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlara uygulanacak markalaşma desteklerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar (“Karar”) ile, bu usul ve esaslara yönelik ek bir düzenleme yapılmıştır. 

Karar kapsamında yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

  • İş birliği kuruluşlarının iştigal sahasına giren hizmet sektörlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları ile danışmanlık giderleri ve pazar araştırması çalışması ve raporlara ilişkin giderlerin desteklenmesine yönelik oranlar USD cinsinden belirlenmekteyken, yapılan değişiklikle TL cinsinden belirlenmiştir.
  • Karar’ın 5. maddesi ile, Marka Destek Programı kapsamına alınan yararlanıcıların ve harcama yetkisi verilen şirket / kuruluşların ortaya çıkacak giderlerinin hangi oranda ve ne tutarda destekleneceğine ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu oranlar USD cinsinden, TL cinsine dönüştürülmüştür.
  • Yine Karar’ın 6. maddesi uyarınca, TURQUALITY Destek Programı kapsamına alınan yararlanıcıların ve harcama yetkisi verilen şirket / kuruluşların markalarına ilişkin yapacakları giderlere ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu oranlar USD cinsinden, TL cinsine dönüştürülmüştür.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.