12 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar paralelinde dövize ilişkin işlemler yapmasına izin verilen yetkili müesseselerin faaliyet konuları genişletilmiştir.

Tebliğ ile, daha önce yürürlükten kaldırılan 3’üncü maddenin mülga (d) bendi yeniden düzenlenerek yetkili müesseselerin müşterileriyle aynı iş günü içerisinde transfer talimatlarını vermeleri veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla, banka transferleri yoluyla yabancı para alıp satabilecekleri veya paralarını ayrı cins yabancı paralarla değiştirebilecekleri öngörülmüştür.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.