Günümüz dijital dünyasında, geliştirilen yenilikçi ve yaratıcı fikirlere ilişkin çok sayıda dijital veri oluşturulmakla beraber, bu verilerin kötüye kullanılması ve ihlallerine karşı korunması sorunları da gündeme gelmiştir.

Bu bağlamda; WIPO, bir fikri varlığın dijital dokümanlarının belirli bir zamanda yaratıldığını ispata yarayan, dünya çapında kabul gören bir delil oluşturulması, önceki hak sahipliğinin ortaya koyulması ve ileride bir fikri mülkiyet hakkı iddiasına temel oluşturulması amaçlarıyla çevrimiçi dijital delil hizmeti WIPO PROOF’u 27 Mayıs 2020 tarihi itibariyle faaliyete geçirmiştir.

WIPO PROOF, fikri varlıkların nihai olarak fikri mülkiyet hakkı olarak korunup korunmadığına bakılmaksızın, ticari sırlardan senaryolara, müzik notalarına ve diğer yaratıcı çalışmalara, araştırma sonuçlarından büyük veri setlerine, yapay zeka algoritmalarından şirket kayıtlarına kadar her türlü dijital dosyaya ilişkin talep edilebilmektedir.

WIPO dijital delil hizmeti ile, üzerinde dosyaların veya verilerin tarih ve zaman damgalı dijital parmak izi olan WIPO PROOF işareti oluşturulmakta ve yasal uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmektedir.

Her gerçek ya da tüzel kişi, WIPO PROOF üzerinden kendi adına çevrimiçi hesap oluşturmak ve WIPO PROOF işareti satın almak suretiyle dijital delil hizmetinden yararlanabilmektedir. Dijital delillerin üzerinde WIPO PROOF işaretinin yer alabilmesi için, her defaya mahsus satın alınması veya iki yıllık bir süre boyunca geçerli olan indirimli oranlarda çoklu paket satın alınması gerekmektedir.

Orijinal dijital delil dosyasının sahibi veya herhangi bir üçüncü kişi tarafından, WIPO PROOF çevrimiçi hizmeti ile WIPO PROOF işaretli bir belge doğrulanabilmektedir.

Sonuç olarak; WIPO PROOF tescil koruması sağlamamaktır. Bununla beraber, ileride gerek yasal süreçlerde ve önceki hak sahipliği iddialarında getireceği kolaylıklar, gerekse de dünya çapında kabul gören, uygun maliyetli bir hizmet olması nedeniyle fikri varlıkların korunması bakımından yaygınlaşarak oldukça etkili olması beklenmektedir. 

WIPO PROOF’a, bağlantıdan ulaşmak mümkün olup, WIPO PROOF şimdilik İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde hizmet vermektedir.