Türkiye’de düzenlenen resmi belgelerin apostil tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını mümkün kılacak e-Apostil sistemi, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (“PTT”) tarafından 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle uygulamaya konuldu. Sistemin ilk aşaması yalnızca adli sicil kaydı ve mahkeme kararına ilişkin belgeleri kapsıyor.

Apostil tasdiki, 6 Ekim 1961 tarihli Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf ülkelerin yetkili birimlerinin onayına sahip belgelerin, diğer taraf ülkelerde de geçerli olmasını sağlar.

E-Apostil sistemi ise Türkiye’de düzenlenen belgeler için söz konusu tasdik işleminin elektronik ortamda, güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlıyor.

E-Apostil başvuruları, 1 Ocak 2019 itibariyle www.eapostil.gov.tr internet sitesi üzerinden yalnızca adli sicil kayıtları ve mahkeme kararları için yapılabilmekte. Hizmet bedeli, sayfa sayısına bakılmaksızın her bir adli sicil kaydı için 25 TL (KDV dahil), her bir mahkeme kararı için 50 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir.

PTT ayrıca aşağıdaki belgelere ilişkin e-Apostil başvuru çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi:

  • Nüfus Kayıt Örneği
  • Doğum Kayıt Örneği
  • Ölüm Kayıt Örneği
  • Evlenme Kayıt Örneği
  • İsim Denklik Örneği
  • Diploma
  • Transkript
  • Şirket kuruluş belgeleri, iş bitirme belgeleri.

E-Apostil hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.