Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 20 Nisan 2020 tarih ve 128 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (“Sirküler”) ile;

518 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerce 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemi’ne kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi de 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Sirküler’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.