Eczacıların Eczacı Odası’na kaydolurken Yardımlaşma Sandığı’na da kayıt olma zorunluluğu kaldırıldı. Eczacılar, Yardımlaşma Sandığı’na artık isteğe bağlı olarak üye olabilecekler. Yardımlaşma Sandığı’na hali hazırda üye olan eczacılar için ise yıllık aidatların son ödeme tarihi Mayıs ayından Şubat sonuna alındı.

23 Mayıs 2016 tarihli ve 29720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile artık, Türk Eczacıları Birliğine kaydolurken Yardımlaşma Sandığına da kayıt zorunluluğu kaldırılarak, eczacıların Yardımlaşma Sandığına isteğe bağlı olarak üye olabilecekleri düzenlendi.

Bunun yanı sıra, Değişiklik Yönetmeliği ile aşağıda belirtilen bir dizi değişiklik yapıldı:

  • Sandığa üyelik sıfatının sona ermesi bakımından meslekten ayrılma unsuru aranmamaktadır, oda ve/veya sandık kaydının silinmesi yeterli bulunmaktadır.
  • Sandık yönetiminin görev ve yetkileri çerçevesinde, sandığın gelir ve giderleri ile ilgili seri ve sıra numaralı makbuzlar bastırmak yerine “sandığın gelir ve giderleri ile ilgili kayıtları tutmak” düzenlemesi getirilmiştir.
  • Üyelerin ödemesi gereken yıllık aidatların son ödeme tarihi geriye çekilerek, Mayıs ayı sonundan Şubat ayı sonuna alınmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.