Elektrik üretim ve tüketim tesislerinin iletim sistemine bağlanabilmesi için yeni iletim tesisi ve bu tesisin sisteme bağlanabilmesi için yeni iletim hatlarının ilgili iletim sistemine bağlantı talebinde bulunan tüzel kişilerce yapılması durumunda söz konusu tüzel kişilerce yapılan yatırımların geri ödenmesine ilişkin “Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi” Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) 16 Kasım 2016 tarihli kararı ile yenilenmiş olup, yeni metodoloji (“Metedoloji”) 26 Kasım 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Metodoloji, elektrik üretim ve tüketim tesislerinin iletim sistemine bağlanabilmesi için yeni iletim tesisi ve bu tesisin sisteme bağlanabilmesi için yeni iletim hatlarının yapılmasının gerekli olduğu hâllerde; bu tesislerin yapımı için Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (“TEİAŞ”) yeterli finansmanının olmaması veya zamanında yatırım planlaması yapılamaması halinde söz konusu yatırımların, ilgili iletim sistemine bağlantı talebinde bulunan tüzel kişi veya kişilerce yapılması veya finanse edilmesi durumunda, geri ödeme tutarlarının ve söz konusu kişilerin gerçekleştirdiği yatırım tutarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Metodoloji ile 9 Nisan 2015 tarih ve 5557 sayılı EPDK kararı ile onaylanan “Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi”, yürürlükten kaldırılmıştır.

Bununla birlikte yürürlükten kaldırılmış olan metodolojilerin uygulanmakta olduğu tüzel kişilere geri ödenecek yatırım tutarının tespitinde, yeni Metodoloji uygulanmaya devam edecektir.

Bu linke tıklayarak 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Karar’ın tam metnine ulaşabilirsiniz.