Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”), 3 Ekim 2016 tarihli ve 6513-2 numaralı Uzlaştırma Hesaplarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Kararı (“Usul ve Esaslar”) ile Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’ne göre elektrik arz-talep dengesini sağlamak için uyguladığı uzlaştırma kapsamında, bu uzlaştırma hesaplarında kullanılacak profil uygulamasına ilişkin usul ve esasları güncellemiştir.

Usul ve Esaslar, 20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 11 Haziran 2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaşma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasları yürürlükten kaldırmıştır.

Usul ve Esaslar uyarınca, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamındaki uzlaştırmaya esas çekiş birimlerine ait sayaçlardan, uzlaştırma dönemi bazında ölçüm yapılamaması durumunda okunacak ölçüm değerlerine uygulanacak profillerin belirlenme yöntemine, profillerin onaylanmasına, profillerin geçerlilik süresine ve bu süreçte tarafların görevlerinin tanımlanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Bu linke tıklayarak Usul ve Esaslar’a dair Kurul Kararı’nın tam metnine ulaşabilirsiniz.