Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 9 Temmuz 2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Getirilen yeni düzenlemeler ile elektrik piyasasında faaliyet göstermek üzere önlisans veya lisans almak için başvuruda bulunacak ve borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması gereken anonim şirketlerin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkarmaması gerekmektedir. Başvurucu anonim şirketin uyması gereken bu yükümlülük ayrıca esas sözleşmesinde açıkça düzenlenmiş olmalıdır.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca önlisans süresi içinde tamamlanması gereken işlemlere ilişkin de değişiklik yapılmıştır. Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için ön proje, proje veya kat’i proje onayının alınması gerekmekteydi ancak Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile 31 Aralık 2018 tarihinden itibaren mutlaka proje veya kat’i proje onayı alınması gerekecek. 2019 yılından itibaren üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için ön proje onayının sunulması kabul edilmeyecek.

Bu değişikliklerin yanı sıra, önlisans ve üretim lisansı sahipleri, proje kapsamında olan veya önlisansa konu projeden doğrudan etkilenen ancak kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkulleri kullanamayacak.

Önlisansa veya lisansa konu proje kapsamında olan veya önlisansa konu projeden doğrudan etkilenen ancak kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkullerin kullanılması halinde ise ilgili önlisans ve lisans sahibi tüzel kişilerin 9 Ocak 2019 tarihine dek kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkullere ilişkin gerekli işlemleri başlatmış olmaları gerekmektedir. Bu işlemler, işletmeye geçmemiş ya da geçememiş lisanslara ilişkin verilebilecek 6 aylık ek süreyi etkilemeyecektir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.