Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 24 Şubat 2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Getirilen yeni düzenlemeler ile üretim lisansı ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (“YEKA”) ön lisansına ilişkin genel ilkelere yer verilmiştir (YEKA hakkında daha fazla bilgi için).

Yönetmelik ile getirilen düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

 • Bir YEKA için verilen ön lisansın süresi ön lisans başvurusuna konu olan işin yarışma şartnamesinde öngörülen süreye uygun olarak 36 ayı geçmemek üzere EPDK kararıyla belirlenecektir. Öte yandan, YEKA için yapılacak ön lisans başvuruları, 9 Ekim 2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan YEKA Yönetmeliği’nde (“YEKA Yönetmeliği”) belirlenen sürelere göre yapılacaktır.
 • YEKA için verilen üretim lisansının süresi ise 30 yıl olarak belirlenmiştir.
 • Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılacak ön lisans başvurularına uygulanan usul ve esaslar YEKA için yapılacak ön lisans başvurularına uygulanmayacaktır. YEKA için yapılacak ön lisans başvurularına uygulanacak olan usul ve esaslar ayrıca belirlenmiştir.
 • Buna göre:
  • YEKA ön lisans başvurusu yapmaya hak kazanan tüzel kişi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile imzaladığı YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imza tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde EPDK’ya ön lisans başvurusu yapmak zorundadır.
  • EPDK’ya sunulan başvuru evrakının uygun olup olmadığına ilişkin usuli değerlendirme başvuru tarihini izleyen 20 iş günü içinde yapılacaktır.
  • Mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen başvuruya ilişkin olarak eksikliklerin giderilmesi için 15 iş günü verilecektir.
  • Değerlendirme 3 ay içerisinde tamamlanacaktır.
 • YEKA kapsamında kurulması planlanan üretim tesisleri için verilen ön lisanslar bakımından, YEKA Yönetmeliği’nde belirlenen şartların sağlandığına dair uygunluk yazısı alınması zorunlu hale gelmiştir.
 • YEKA için verilen ön lisanslar süresi uzatılmadığı takdirde, ön lisans sahibi tüzel kişinin talebi, iflasının kesinleşmesi ya da üretim lisansı alınması halinde kendiliğinden sona erecektir. YEKA için ön lisans alanların, süresi içinde üretim lisansı başvurusu yapmaması halinde söz konusu şirket Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
 • YEKA için verilen üretim lisansları yenilenemez.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.