Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 16 Eylül 2015 tarihli ve 29477 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; 5. ve 6. maddeler hariç aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu maddeler zamanında ödenmeyen borçlara ve elektriğin kesilip yeniden bağlanmasına ilişkin olup 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik’le gerçekleştirilen başlıca değişiklikler aşağıdadır:

  • “Piyasa Yönetim Sistemi” tanıtılmıştır. Bu sistem dengeleme mekanizması ve uzlaştırmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesi amacıyla, piyasa işletmecisinin, sistem işletmecisinin, piyasa katılımcılarının ve sayaçların okunmasından sorumlu tüzel kişilerin kullanımına sunulan uygulamaları ifade etmektedir.
  • Görevli tedarikçi şirket, mevcut tedarikçisini değiştirmek suretiyle kendisinden elektrik almak isteyen kişilerin önceki tedarikçilerine ve bu tedarikçilere ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğine dair yazılı beyan isteyemeyecektir.
  • Dağıtım şirketi, tedarikçi değişimi sebebiyle perakende satış sözleşmesini sona erdiren tüketicilerin, elektrik enerjisini kesemeyecektir.
  • Yönetmelik ile Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne yeni bir ek (Perakende Satış Sözleşmesi Sonra Erdirme Talep Formu) gelmiştir. Bundan böyle Perakende satış sözleşmesinin sona erdirilmesi için bu formun doldurulması zorunludur. Söz konusu formun doldurulmaması halinde Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16. maddesinde müeyyidelerinin uygulanması öngörülmüştür.
  • Tüketicilerin ikili anlaşmalardan doğan borçları nedeniyle elektrikleri artık kesilemeyecektir; ancak tedarikçi değişikliği olsa bile, perakende satış sözleşmesi kapsamındaki borçlar nedeniyle elektrik kesilebilecektir.
  • Görevli tedarik şirketinden senede bir kereye mahsus ücretsiz talep edilebilen, tüketicinin geçmiş 12 aya yönelik ayrıntılı elektrik tüketim raporu; bundan böyle dağıtım şirketinden yılda iki defa olmak üzere geçmiş 24 aya yönelik kWh cinsinden yine ücretsiz olarak talep edilebilecektir.
  • Serbest tüketicilerin tedarikçisini seçme haklarını kullanmaları halinde sayaçlarının uygun olmaması neden gösterilerek, tüketicilerin haklarını kullanmasına engel olunmayacaktır. Seçme hakkı kullanıldıktan sonra, uygun olmayan sayaçlar dağıtım şirketi tarafından ilgili ay içerisinde değiştirilecektir.
  • Serbest tüketicilere ilişkin kayıtlar artık tutulmayacak ve yayımlanmayacaktır.
  • Serbest tüketici önceki tedarikçisine yükümlülüklerini yerine getirmese dahi tedarikçisini değiştirebilecektir.
  • Tedarikçi, serbest tüketiciyi tüketici haklarına, ikili anlaşmalar kapsamındaki ticari seçeneklere ve muhtemel risklere ilişkin bilgilendirmekle yükümlüdür. Söz konusu bilgilendirme tüketicinin imzalaması kaydıyla yazılı olarak veya tüketicinin kayıtlı elektronik posta adresine bildirimde bulunarak yapılabilecektir. Tedarikçi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun talebi halinde serbest tüketiciyi bilgilendirdiğini belgelendirmelidir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.