Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 26 Ekim 2916 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile elektrikle çalışan yaşam destek ünitelerine bağımlı tüketicilerin korunmasına yönelik düzenlemeler yapılmış olup, bu düzenlemelerden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketicilerin, bu durumlarını gerekli belgelerle (sağlık raporu gibi) destekleyerek yazılı başvuruda bulunması halinde, elektrik dağıtım şirketleri bu tüketicilerin kullanım yerlerine ait abonelikleri kayıt altına alacaktır.
  • Kayıt altına alınan bu abonelerin elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek borçlarından dolayı elektrikleri kesilmeyecektir. Abone tarafından talep edilmesi durumunda borca ilişkin azami dört ay olmak üzere taksitlendirme yapılacaktır.
  • İlgili elektrik dağıtım şirketi tüketicinin elektriğinin kesilmemesi için tedarikçi şirkete, tüketicinin başvurusunu ibraz tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde bilgi vermekle yükümlüdür.
  • Planlı ve plansız elektrik kesintileri durumunda kayıtlı tüketiciler belirledikleri iletişim aracıyla elektrik dağıtım şirketleri tarafından bilgilendirileceklerdir.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca ayrıca dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri tarafından tüketicilere yönelik yirmidört saat kesintisiz hizmet verecek şekilde kurulacak olan çağrı merkezlerinin hizmet kalitesi standartlarına ilişkin usul ve esasların Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile belirleneceğine dair bir düzenleme getirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.