1 Ekim 2022 tarihli ve 31970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile farklı dağıtım veya görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde üretim tesisleri kurulması ile organize sanayi bölgeleri (“OSB”) içinde kurulan üretim tesislerine ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu doğrultuda, daha önce Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) yapılan 11 Ağustos 2022 tarihli esaslı değişikliklere ek olarak lisanssız enerji üretiminin uygulama kapsamı önemli ölçüde kolaylaştırılmıştır. 30 Eylül 2022 tarihli ve 120 sayılı MA | Gazette’de yayımlanan, Yönetmelik’te 11 Ağustos 2022 tarihinde yapılan esaslı değişikliklere dair yazımıza bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Değişiklik Yönetmeliği’nin önemli satır başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Yönetmeliğin 5/1-h hükmü kapsamında, bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi durumunda, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde de üretim tesisi kurulabilecektir. Üretim ve/veya tüketim tesislerinin farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olması durumunda mahsuplaşma işlemleri, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (“EPİAŞ”) tarafından yürütülür.
  • OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki üretim tesisleri, OSB dağıtım lisans bölgesi dışındaki aynı kişiye ait tüketim tesisleri ile de ilişkilendirilebilecektir.
  • Üretim tesislerinin farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olmasına yönelik yeni başvurular ile halihazırda işletmede olan tesislere yönelik talepler, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren değerlendirmeye alınacaktır. İşletmede olan veya 1 Ocak 2023 tarihine kadar işletmeye girecek üretim tesisleri ile farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi içindeki tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemleri, 1 Ocak 2023 tarihine kadar üretim tesisinin bulunduğu bölgedeki görevli tedarik şirketi tarafından yürütülür.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.