Dünyayı ve ülkemizi etkileyen COVID-19 salgınının elektrik piyasasındaki etkilerini azaltmak adına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından tedbirler alınmıştır.

EPDK’nın 2 Nisan 2020 tarihli kararı (“Karar”) ile elektrik piyasasında faaliyette bulunan önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile lisanssız üretim faaliyeti kapsamında bağlantı anlaşması imzalamış olan gerçek ve tüzel kişilerin süreli yükümlülükleri üç ay süreyle ertelenmiştir.

Bu çerçevede, COVID-19 salgını, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 35. maddesi ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 19. maddesi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede,

  • Aşağıda sayılan hususlar bakımından lisans ve önlisans sahibi tüzel kişilere sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üç aylık süre uzatımı sağlanmıştır:
  • Önlisans süreleri ile üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi dönem ile inşaat dönemine dair süreler,
  • Önlisans veya üretim lisansı tadil işleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreler,
  • Birleşme veya bölünme işlemleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreler,
  • Eskisinin devamı mahiyetinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreler,
  • Önlisans veya lisans başvuruları kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması için verilen süreler,
  • Yönetmelik’in 18. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılması öngörülen önlisans tadil başvurularına ilişkin süreler.
  • Ayrıca, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulması öngörülen lisanssız üretim tesislerinden bağlantı anlaşması süresi 10 Mart 2020 tarihinde veya sonrasında sona eren veya sona erecek olan gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere, üç aylık süre uzatımı sağlanmıştır.

2 Nisan 2020 tarihli ve 9276 sayılı EPDK kararı 4 Nisan 2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili EPDK kararının tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz