Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından belirlenen Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (“Usul ve Esaslar”) 4 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Usul ve Esaslar, elektrik ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler getirmektedir.

Usul ve Esaslar ile, Türkiye elektrik ve doğal gaz dağıtım sistemlerinin uluslararası kalite standartları ve teknoloji düzeyine ulaştırılması, yenilik yapılması, yerlilik oranının, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması, hizmet maliyetinin ve kayıpların düşürülmesine yönelik olarak elektrik ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Usul ve Esaslar ile getirilen düzenlemeler şu şekilde özetlenebilir:

  • Elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin (“Dağıtım Şirketleri”) Usul ve Esaslar kapsamındaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen ve EPDK tarafından onaylanan Ar-Ge bütçesi oluşturulacaktır.
  • Ar-Ge proje başvurularının alınması, incelenmesi, onaylanması ve onaylanmış projelerin uygulama süreci ile Ar-Ge bütçelerinin kullanımına yönelik izleme faaliyetlerini yürütmek üzere komisyon kurulacaktır.
  • Dağıtım şirketlerinin Ar-Ge proje başvuruları yılın belli dönemlerinde yapılacak, komisyon tarafından karara bağlanacaktır.
  • Ar-Ge proje başvurusu bir dağıtım şirketi tarafından münferiden yapılabileceği gibi, birden fazla dağıtım şirketi bir araya gelerek ortak Ar-Ge proje başvurusunda da bulunabilir.
  • Ar-Ge projelerinin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda fikri ve sınai mülkiyete konu olabilecek bir buluş, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, eser, entegre devre topografyaları ve teknik bilgi, yazılım gibi bir fikri ürün ortaya çıkması hâlinde, çıkması muhtemel fikri ve sınai tüm haklar, ilgili projenin yürütücüsü ve ortağı olan dağıtım şirketlerinin tasarrufunda olacaktır.
  • Sonuçlanmış projelere ilişkin sonuç raporları, ilgili projenin sonuçlanma tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EBİS (EPDK Bildirim Sistemi) üzerinden EPDK’ya sunulacak, yine projenin devamı sırasında da belli periyotlarla EPDK’ya bilgi verilecektir.

4 Nisan 2020 tarih ve 31089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Usul ve Esaslar’ın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.