Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 26 Haziran 2021 tarih ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik; elektronik haberleşme sektöründe abonelik sözleşmesi, numara taşıma başvurusu, işletmeci değişikliği başvurusu, nitelikli elektronik sertifika başvurusu, kayıtlı elektronik posta başvurusu ve SIM değişikliği başvurusu işlemlerine ilişkin belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi halinde başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanması amacıyla uygulanacak sürece ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulama yalnızca aşağıdaki yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir:

  • e-Devlet kapısı,
  • ICAO 9303 standardına uygun yakın alan iletişimi özelliği olan belge ile birlikte yapay zekâ veya yetkili marifetiyle görüntülü doğrulama,
  • TCKK ile birlikte PAdES oluşturma,
  • Yüz yüze kanallarda başvuru sahibinin kimlik belgesi ile birlikte işleme özgülenecek video görüntüsü alma.

Yönetmelik uyarınca canlı görüntüdeki yüz ile kimlik belgesindeki fotoğrafın karşılaştırması yapay zekâ tarafından da yapılabilmektedir.

Yönetmelik’in geçici 1. maddesi uyarınca, Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinden önce yapılan ve dijital imza ile imzalanan abonelik sözleşmeleri, numara taşıma başvurusu, işletmeci/hizmet sağlayıcı değişikliği başvurusu, nitelikli elektronik sertifika başvurusu, kayıtlı elektronik posta başvurusu ve SIM değişikliği başvurularında zaman damgası ile belge tanzim tarihinin ispat yükü ve işlem tarafı ya da üçüncü bir kişiye yükümlülük doğuran ve/veya cezaî sorumluluğa yol açan işlemlere ilişkin idari ve adli süreçlerde itiraz halinde ispat yükü işletmeci/hizmet sağlayıcıdadır.

Bu kapsamda ilgili işlem belgelerine itiraz edilmesi hâlinde işletmeci/hizmet sağlayıcı tarafından rıza/bilgi dışı yapılan işlemlerde yürütülen süreç işletilir.

Yönetmelik 31 Aralık 2021’de yürürlüğe girecektir.

26 Haziran 2021 tarih ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.