Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu elektronik haberleşme sektöründe tüketici hakları ile işletmeci yükümlülüklerini yeniden düzenledi. Bu kapsamda, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile abonelik sözleşmelerinin kuruluşu, nakiller, faturalandırma dönemleri, fatura ödemede gecikilmesi halinde açma-kapama işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

Yönetmelik uyarınca;

  • Abonelik sözleşmeleri, elle atılan imza ve güvenli elektronik imza ile yapılabilecek ve elektronik ortamda abonelik sözleşmesi akdedilebilecektir,
  • İşletmeci, abonenin talep etmediği ve/veya onay vermediği hiçbir hizmet için aboneye ücret yansıtamayacaktır,
  • Fatura dönemi borcunun belirli bir tutarın altında gerçekleşmesi durumunda, tüketicinin menfaatlerini kısıtlamamak kaydıyla, faturalandırma bir sonraki dönemde yapılabilecektir,
  • Faturanın ödenmemesi sebebiyle hizmetin durdurulması/kısıtlanması durumunda, bir takvim yılı içerisindeki ilk açma-kapama işlemlerinden ilave ücret alınamayacaktır,
  • Nakil durumunda ise, bir takvim yılı içerisindeki taleplerin %90’ı yedi gün içinde, tamamı ise 10 gün içinde yerine getirilecektir.

Yönetmelik, 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, abonelik sözleşmelerinin elektronik ortamda da kurulabileceğine ilişkin düzenlemeler Yönetmeliğin yayımı tarihinde; geri kalan hükümler ise Yönetmeliğin yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.