Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından hazırlanan Elektronik İmza Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 15 Ekim 2021 tarihli ve 31629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik yönetmeliği, kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen önemli düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

  • Değişiklik Yönetmeliği, 22 Ekim 2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği (“Kimlik Doğrulama Yönetmeliği”) doğrultusunda güncellenmiştir.
  • Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümlerine göre kişinin kimliğinin elektronik ortamda doğrulanması hâlinde bizzat hazır bulunma şartı aranmayabilir.
  • Değişiklik Yönetmeliği, kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenmesi, yenilenmesi ve iptali süreçleri ile ilgili yeni düzenlemeler getirdi.
  • Değişiklik Yönetmeliği’ne göre; elektronik sertifika hizmet sağlayıcılar (“ESHS”), kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika ve benzer altyapıyı kullanan farklı elektronik sertifikalar yükleyebilir. Bu kapsamda ESHS, güvenli iletişim sağlamalı ve özel anahtarların cihazdan dışarı çıkmaması, veri sızıntısı olmaması için yazılımsal ve donanımsal gerekli tüm tedbirleri almalıdır. Güvenli iletişim esnasında kullanılan tüm bileşenlerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olması sağlanmalıdır.
  • ESHS, rol ve güvenli iletişim sertifikası başvurusu yapabilir.
  • ESHS, kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika yüklemek, bunları yenilemek ve iptal etmek amacıyla kullanılacak kart erişim cihazına ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri BTK’ye iletmekle yükümlüdür.
  • ESHS, kimlik kartı vasıtasıyla uzaktan nitelikli elektronik sertifika yönetimine ilişkin tüm işlemlere, bu işlemlerin yapıldığı zamana, işlemleri yapan kişi veya kişilere ait bilgileri içeren kaydı güvenliğini, gizliliğini, bütünlüğünü sağlayarak en az 20 yıl süreyle saklar.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.