Elektronik ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları ve sistem işleticilerine yeni düzenlemeler ile uyumlu hale gelmeleri için tanınan geçiş süresi 27 Haziran 2015 tarihi itibariyle sona erdi. Bu tarih itibariyle lisansını almamış ve henüz lisans başvurusu yapmamış veya kanuni gereksinimleri yerine getirmemiş olan kuruluşlar faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacaklar. Yaptırımlar arasında hapis cezası ile adli ve idari para cezalarını da kapsayan cezalar söz konusu. Ancak geçiş sürecinin bitiminden önce lisans başvurularını yapmış ve henüz başvuruları reddedilmemiş olan firmalar için bir istisna tesis edildi. Bu firmalar başvurularının değerlendirilme sürecinde faaliyetlerini sürdürebilecekler.

6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu (“Elektronik Ödeme Kanunu”) Türkiye’deki alternatif ödeme sistemleri ve hizmet sağlayıcılar için düzenlemeler getirdi. Bu meyanda yeni gelişmekte olan ödeme yöntemleri tanımlanarak bunlar için yasal bir zemin oluşturuldu. Alternatif ödeme sistemleri ve araçları, Türkiye’deki finans piyasaları, teknolojik gelişmeler ve e-ticaret piyasasındaki önemli değişiklikler ile paralel bir şekilde ortaya çıkmıştı. Elektronik Ödeme Kanunu bu alandaki yasal boşluğu doldurarak, bu alanı regüle etmeyi ve bu işlemlerin güvenilir şekilde yapılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Elektronik Ödeme Kanunu ve ikincil düzenlemeler bu alandaki Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyum göstermektedir. Türkiye, Elektronik Ödeme Kanunu Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) yürürlük tarihi olan 27 Haziran 2014 tarihi itibariyle 12 aylık bir geçiş süresi öngörmüştü. Geçiş süresi, Elektronik Ödeme Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 27 Haziran 2013 tarihinden önce halihazırda Elektronik Ödeme Kanunu kapsamındaki faaliyetleri yürütmekte olan elektronik ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları ve sistem işleticilerinin geçiş süresinin sona erme tarihi olan 27 Haziran 2015 tarihine kadar Elektronik Ödeme Kanunu ile uyumlu hale gelmelerine izin vermekte idi (Elektronik Ödeme Kanunu Geçici Madde 2). Buna mukabil Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yayınladığı son görüşe istinaden, Elektronik Ödeme Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce halihazırda faaliyetlerini yürütmekte olan elektronik ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları ve sistem işleticileri 27 Haziran 2015 tarihinden sonra da söz konusu tarihe kadar başvurularını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na yapmış olmaları kaydıyla ve başvuruları değerlendirildiği sürece, faaliyetlerine devam edebilecekler. Elektronik Ödeme Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu şekilde başvuru yapan ve başvurusu henüz sonuçlanmamış olan 30 civarında firma olduğu bilinmektedir.

27 Haziran 2015 tarihine kadar lisans başvurusu yapmamış olan firmalar Elektronik Ödeme Kanunu, Yönetmelik ve tebliğ gereklilikleri tam olarak yerine getirene dek faaliyetlerini durdurmak zorundadır.

Bu linke tıklayarak 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un tam metnine ulaşabilirsiniz. Konu hakkında detaylı değerlendirmeler “A Guide to Electronic Payment Regulations in Turkey” başlıklı makalemizde yer almaktadır.