Elektronik para ve ödeme kuruluşlarınca yapılan ödeme hizmetlerinin vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Mevzuat, anılan elektronik ödeme hizmetlerinin banka muamele ve hizmeti niteliğinde sayılmasını öngörmektedir. Bu kapsamda, elektronik para ve elektronik ödeme kuruluşları tarafından ödeme hizmeti kullanıcısına verilen hizmet nedeniyle tahsil edilen komisyon, ücret ve sair tutarlar Banka Sigorta Muamele Vergisi’ne tabi olacaktır.

1 Mart 2017 tarih ve 3004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 91 Seri No.’lu Gider Vergileri Genel Tebliği (“Tebliğ”) 1 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Tebliğdeki başlıca düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

  • BDDK tarafından verilen izin çerçevesinde ödeme hizmetleri sağlayan (6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28. Maddesinde tanımlandığı üzere) elektronik para ve ödeme kuruluşlarının Banka Sigorta Muamele Vergisi (“BSMV”) mükellefiyeti doğmaktadır.
  • Elektronik para ve ödeme kuruluşları tarafından ödeme hizmeti kullanıcısına verilen hizmet nedeniyle tahsil edilen komisyon, ücret ve sair tutarlar BSMV’ye tabidir.
  • Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının şubeleri tarafından yapılan işlemler dolayısıyla verilmesi gereken Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi) Beyannamelerinin de genel merkezlerince bağlı bulundukları vergi dairesine verilecektir.
  • Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının Tebliğ’in yürürlüğünden önce ödeme hizmetlerine ilişkin faaliyetleri dolayısıyla açılan sürekli KDV mükellefiyet kayıtlarının 1 Nisan 2017’ekadar kapatılması gerekmektedir.

Nisan 2017’de yürürlüğe girecek Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.