Emlak vergisi hesaplamalarında birim değerler esas alınmaktadır (213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 49. Maddesi uyarınca). Emlak vergisi değerleri dört yıllık dönemler için geçerli olup bu değerler dört yıl zarfında her yıl, tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. Yapılan değişiklik uyarınca, 2018 yılı birim değerlerinin 2017 yılında esas alınan birim değerleri %50’den fazla aşması halinde; 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları emlak vergisi değerleri 2017 yılına ait birim değerlerinin %50 fazlası esas alınarak hesaplanacaktır.

Hesaplama yöntemi Genel Tebliğ’de detaylıca ve örneklerle açıklanmıştır. Komisyonlarca 2018 yılı için takdir edilen birim değerleri 2017 yılındaki birim değerin yarısını aşıyorsa bu değerler dikkate alınmayacaktır. Herhangi bir sebeple bir birim değeri takdir dışı kalırsa ya da 2017 yılına ait bir birim değer bulunamaz ise 2018 yılı için takdir edilen birim değerler esas alınarak hesaplama yapılır.

28 Kasım 2017 tarihinde kabul edilerek 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun’un 35. maddesi uyarınca 29 Temmuz 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na Geçici 23. madde eklenmiş ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Maddenin uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanlığı bir tebliğ hazırlamıştır. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72) 26 Aralık 2017 tarihinde 30282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’un tam metnine bu linkten ve Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.