Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 12 Mayıs 2022 tarihli ve 10971 sayılı Kurul Kararı (“Kurul Kararı“), 13 Mayıs 2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Böylece Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) iletim ve dağıtım sistemlerine verilen ve alınan elektrik enerji kapasitesini ifade eden anlaşma gücünün aşılamayacağına ilişkin hükmüne, bu sistemlere veriş yönünde sağlanacak elektrik enerjisi bakımından istisna getirildi.

Veriş yönündeki anlaşma gücü üzerinde elektrik enerjisi veren üretim tesislerinin güç artışları, ilgili üretim tesislerinin emre amade kapasitesinde dikkate alınacaktır. Ancak Kurul Kararı kapsamında yapılan başvuru ile belirlenen güç değerinin aşılması hâlinde aşan miktar güç aşımı olarak değerlendirilecektir.

Elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, güç artışına ilişkin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (“TEİAŞ”) ve ilgili dağıtım şirketine başvuru yapması üzerine, iletim sistemine bağlı üretim tesisleri için başvuru tarihinden sonraki 5. iş gününden, dağıtım sistemine bağlı üretim tesisleri için 10. iş gününden itibaren veriş yönündeki anlaşma güçlerinin üzerinde sisteme verecekleri elektrik enerjisi, güç aşımı olarak değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine, teknik koşulların veya sistem işletme güvenliğinin zorunlu kıldığı hâllerde, güç artış miktarı veya süresini kısıtlama yetkisi verilmiştir.118

30 Eylül 2022 tarihine dek yürürlükte kalacak olan Kurul Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.