Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”), elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında 2018 yılında uygulanacak idari para cezalarını Maliye Bakanlığı tarafından 2017 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırarak yeniden belirledi.

Yeniden değerleme oranı, Maliye Bakanlığı tarafından 11 Kasım 2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) uyarınca 2017 yılı için %14,47 olarak tespit ve ilân edilmiş olup Kurum tarafından 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda belirlenen muhtelif para cezaları bu oranda artırılmıştır.

Yeni idari para cezaları 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Kurum tarafından 21 Aralık 2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de her bir enerji kaynağı için yayımlanan tebliğlerde belirlendi.

  • Elektrik Piyasası için belirlenen 2018 yılında uygulanacak para cezalarına bu linkten ulaşabilirsiniz.
  • Doğal Gaz Piyasası için belirlenen 2018 yılında uygulanacak para cezalarına bu linkten ulaşabilirsiniz.
  • Petrol Piyasası için belirlenen 2018 yılında uygulanacak para cezalarına bu linkten ulaşabilirsiniz.
  • LPG Piyasası için belirlenen 2018 yılında uygulanacak para cezalarına bu linkten ulaşabilirsiniz.