Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından petrol piyasasındaki ulusal marker uygulamasına ilişkin olarak lisans sahiplerinin yükümlülükleri ve kontrol cihazlarının teslimine dair değişiklikler yapıldı.

17 Şubat 2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapılarak, ulusal marker ekleme işlemi yapılacak depolama lisansı sahipleri ve biyodizel üretimi yapan tesislere ek olarak; tüm akaryakıt üretimi yapan işleme lisansı sahipleri petrol piyasasında ulusal marker uygulaması sırasında alınması gereken tedbirleri almakla yükümlü kılındı. Akaryakıt üretimi yapan işleme lisansı sahipleri, bu kapsamda aşağıdaki yükümlülüklere uymakla yükümlü kılınmıştır:

  • Tesislerinde kurulacak enjeksiyon donanımlarının; teknik mevzuatta belirtilen özelliklere uygun olacak şekilde temin ve tesis etmek ve işletme emniyetini sağlamak,
  • Ulusal markerin eklenmesi sırasında can ve mal güvenliği ile çevre ve insan sağlığı açısından gerekli tedbirleri almak,
  • Enjeksiyon cihazlarını ve ulusal marker ekleme noktalarını lisanslarına derc ettirmek,
  • Enjeksiyon donanımlarına karşı yapılacak müdahalelere karşı her türlü güvenlik önlemlerini almak,

Ayrıca, ulusal marker kontrol cihazları ile ilgili olarak 17 Şubat 2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (“Değişiklik Kararı”) ile, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21/05/2015 Tarihli ve 5605-2 Sayılı Kararında Değişiklik yapılmıştır. Değişiklik Kararı ile, artık akaryakıtlara eklenen ulusal markerların yeterli seviyede olduğunun kontrolünün yapılmasında kullanılan kontrol cihazları, bio-dizel lisansı sahiplerinin yanı sıra atık lisansı sahiplerine de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı ile teslim edilecektir.

İlgili Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine buradan, Değişiklik Kararı’nın tam metnine ise buradan ulaşabilirsiniz.