Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21 Eylül 2017 tarihli kararı ile Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası (“OTSP”) İşletim Usul ve Esasları kabul edilmiştir. Kapsamlı düzenlemelerin yer verildiği usul ve esaslar özellikle tarafların yetki ve sorumlulukları, piyasa katılımcılarının kayıt işlemleri, piyasa işlemleri ve dengesizliklerinin uzlaştırılması, teminat mekanizması gibi işletime yönelik konulara odaklanılmıştır.

Başlıca değişiklere aşağıda yer verilmiştir:

 • Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (“Piyasa İşletmecisi”) OTPS ve STP’nin bu usul ve esaslar ile uyumlu olarak işletilmesi faaliyetlerini yürütecektir.
 • Tüm piyasa kullanıcılarının imzalamakla yükümlü oldukları Standart Taşıma Platformu (“STP”) katılım anlaşması, Piyasa İşletmecisinin internet sitesinde yayımlanır.
 • İletim faaliyetlerini yürüten iletim şirketleri, yaptıkları Standart Taşıma Sözleşmeleri uyarınca Piyasa İşletmecisini taşıtanların aldığı kapasiteler hususunda ivedilikle bilgilendirecektir.
 • Piyasa katılımcılarının piyasa işletmecisine kayıt yaptırmaları zorunlu tutulmuştur.
 • Teklifler, piyasa katılımcıları tarafından da STP aracılığıyla görülebilecektir ve eşleşen teklif olduğu takdirde, piyasa işletmecisi tarafından bu husus STP üzerinden piyasa katılımcılarına bildirir.
 • Piyasa katılımcılarının STP’de yaptıkları işlemlerin ve taşıtanların iletim sisteminde oluşturdukları günlük dengesizliklerin uzlaştırması piyasa işletmecisi tarafından belirli bir formüle göre yapılacaktır.
 • Piyasa katılımcılarından OTSP’de gerçekleştirdikleri işlemlere ait avans ödemelerine ilişkin mali risklere dair günlük işlem teminatı alınacaktır ve söz konusu avans ödemelerinin belirlenen süre içinde ödenmemesi durumunda işlem teminatına başvurulacaktır.
 • Taşıtanların dengesizliklerinden kaynaklı olarak oluşabilecek mali risklerine karşılık olarak taşıtanlardan, iletim şirketi adına dengesizlik teminatı alınacaktır.
 • Piyasa katılımcılarının teminat işlemlerinin yürütülmesine ilişkin olarak merkezi uzlaştırma kuruluşu ile (Merkezi Takas Kuruluşu) ilgili anlaşmayı imzalayarak çalışmaları esastır. Bu kapsamda her bir piyasa katılımcısı merkezi uzlaştırma kuruluşunda teminat hesabı açacaktır.
 • Piyasa işletmecisi, piyasa katılımcısı bazında hesapladığı fatura işlem ve dengesizlik teminatı tutarlarını, saat 15:45’te ilgili piyasa katılımcısına ve merkezi uzlaştırma kuruluşuna bildirecektir.
 • Piyasa katılımcıları, bu bildirimde yer alan fatura işlem ve dengesizlik teminat tutarlarını, bildirimi takip eden ilk iş günü saat 15.00’a kadar tamamlayacaktır.
 • Bu hususlara uymayan piyasa katılımcılarının STP’de yapmış oldukları işlemlerden doğan alacaklarına piyasa işletmecisi tarafından el konur.

23 Eylül 2017 tarihli ve 30189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7293-7 sayılı Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.