Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”), 31/8/2003 tarihli ve 25215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’i yürürlükten kaldırarak, bundan sonra perakende satışlarda kullanılacak “Perakende Satış Sözleşmesi” standardına dair EPDK kurul kararını yürürlüğe koydu.

Elektrik piyasasında kullanılan perakende satış sözleşmeleri, 31/8/2003 tarihli ve 25215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde belirlenen standartlara göre oluşturulmaktaydı. EPDK, 25 Ağustos 2015 Tarihli ve 29456 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ” ile bu tebliği 25 Ağustos 2015 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırmıştır.

EPDK’nın yeni Perakende Satış Sözleşmesi olarak 25 Ağustos 2015 tarihinden itibaren uygulamaya koyduğu ve 6/8/2015 Tarihli ve 5716-1 Sayılı Kararı ile belirlediği standartlar ise, 25 Ağustos 2015 Tarihli ve 29456 Sayılı Resmî Gazete yayımlanmıştır.

Yeni çıkarılan sözleşme standardı kapsamında, görevli tedarik şirketi tarafından aboneye elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ve hizmet verilmesinde taraflarca uyulması gereken yükümlülükler, sayaç ve ölçüm sistemleri, tüketim dönemleri, tüketimin hesaplanması ile faturalandırma ve ödeme işlemlerinin ayrıntıları belirlenmiştir. Sözleşmedeki maddeler genel olarak Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin perakende satışa ilişkin bölümlerinde yer alan düzenlemeleri yansıtmaktadır.