Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“Kurul”) 20 Nisan 2017 tarihli kararı ile organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren piyasa katılımcılarının piyasaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda Piyasa İşletmecisinin (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) risklerinin yönetilmesi ve diğer piyasa katılımcılarının güvence altına alınması amacıyla uygulanacak teminatlara ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmıştır. Söz konusu karar 28 Nisan 2017 tarihli ve 30051 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olup, 1 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Önemli değişiklere aşağıda yer verilmiştir:

  • Kurul kararı kapsamında başlangıç teminatı değiştirilmiş ve teminatın en az %25’inin TL cinsinden nakit olarak sunulması gerekliliği ortadan kaldırılmış ve yeni bir limit belirlenmemiştir.
  • Değişikler kapsamında piyasa katılımcıları artık her iş günü saat 11:00’da yapılan teminat kontrollerinin yanı sıra saat 17:00’da yapılacak teminat kontrolleri için de teminat mektuplarını saat 16:30’a kadar Piyasa İşletmecisine, teminat mektubu dışındaki diğer teminatları ise saat 17:00’a kadar merkezi uzlaştırma bankasına sunacaktır.
  • Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmalar (İkili Anlaşmalar) bakımından herhangi bir iş günü saat 11:00’da yapılan teminat kontrolünde piyasa katılımcılarının teminat seviyelerinin, sunmaları gereken toplam teminat tutarını karşılamaması durumunda piyasa katılımcısının satıcı olduğu uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimi girmesine izin verilmez. İleriye dönük yapılmış olan satış yönündeki ikili anlaşma bildirimleri iptal edilir ve ilgili taraflara Piyasa Yönetim Sistemi aracılığıyla bilgi verilir.
  • Artık birbirini takip eden üç iş günü boyunca saat 11:00’da yapılan teminat kontrolünde piyasa katılımcılarının teminat seviyelerinin, sunmaları gereken ek teminat tutarını karşılamaması durumunda katılımcılar çeşitli süreçlere tabi olacaktır.
  • Söz konusu süreçler bakımından da değişiklikler yapılmış olup, süreçlerin uygulandığı bir piyasa katılımcısı hakkında artık diğer tüm piyasa katılımcılarına Piyasa Yönetim Sistemi aracılığıyla bilgi verilmesi öngörülmüştür.
  • Hafta sonu ve resmî tatillerin yanı sıra artık merkezi uzlaştırma kuruluşunun elektrik piyasasına ilişkin takas ve teminat yönetim hizmeti vermediği günler de tatil günü olarak kabul edilecektir.

7042-6 sayılı Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.