Elektrik Piyasası Denetleme Kurumu’nun (“EPDK“) 30 Aralık 2015 tarih ve 5999-3 sayılı kurul kararı ile onaylanan Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar (“Usul ve Esaslar”) 31 Aralık 2015 tarihli ve 29570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yayımlanan Usul ve Esaslar ile, 28 Aralık 2012 tarihli ve 4193 sayılı EPDK kurul kararı ile onaylanan Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır. “Perakende satış şirketleri” yerine “görevli tedarik şirketleri” ifadesine yer verilen yeni usul ve esaslar kapsamında, bir önceki düzenlemeye benzer şekilde kategorize edilen abone grupları ile tarifeler kapsamında bazı değişiklikler öngörülmüştür. Söz konusu değişikliklerden öne çıkanlar aşağıda incelenmiştir:

Mesken Abone Grubu’ndan Yararlanma Sınırı

Bu grupta yer alan tüketicilerin sürekli ikamet ettikleri yalnızca bir mesken için ilgili abonelikten faydalanacakları öngörülmüştür.

Kısa Süreli Elektrik Enerjisi Talepleri

Bedelin peşin olarak tahsil edilmesi kaydıyla, gerçek ve tüzel kişilerce zorunlu nedenlerle kısa süreli işler için yapılan enerji taleplerinde bir ay süreli olarak ve gerektiğinde en fazla bir ay uzatılabilecek şekilde sayaç tesis edilmesi öngörülmüştür. İlgili bedeller ise ticarethane tarifeleri üzerinden ölçümlü olarak yahut kurulu güç değerleri üzerinden bulunacak tüketime göre hesaplanacaktır.

Dağıtım Sistemi Kullanım Bedelleri

Sayaç okuma bedeli ile kayıp kaçak bedeli dağıtım sistemi kullanımı bedelleri arasından çıkarılmıştır.

Reaktif Enerji Tarifesi

Reaktif enerji ölçüm sistemi tesis edilmemiş abonelere reaktif enerji bedeli uygulanmayacağı öngörülmüştür.

Perakende satış tarifeleri

İletim ve dağıtım şebekelerinin verimli kullanılabilmesi amacıyla sayaç altyapısının uygun olduğu tüketiciler bakımından, tüketici grupları, tüketim seviyeleri ya da bağlantı tipleri için EPDK’nın kurul onayı ile farklı çok zamanlı tarifeler uygulanabileceği öngörülmüştür.

31 Aralık 2015 tarihli ve 29570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK kurul kararının tüm metnine buradan ulaşabilirsiniz.