COVID-19 salgını sebebiyle, Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) 16 Mart 2020 tarihli kararı ile, 9 Mart 2020 – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında iş ve işlemler için belirlenmiş tüm son günlerin kendiliğinden 1 Mayıs 2020 tarihine uzatıldığı bildirilmiştir.

Keza, Avrupa Patent Ofisi (“EPO”) de 17 Mart 2020 tarihi itibarıyla tüm sözlü incelemelerin, eğer bunların daha evvel video-konferans yöntemi ile yapılmasına karar verilmemişse, ertelenmesine karar vermiştir. Ayrıca, 15 Mart 2020 dahil olmak üzere bundan sonraki tüm sürelerin kendiliğinden 17 Nisan 2020 tarihine uzatılması karar verilmiştir.

Farklı olarak, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (“WIPO”) ise, Patent İşbirliği Sözleşmesi (“PCT”), Uluslararası Markalar için Madrid Sistemi, Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tescili için Hague Sistemi, Coğrafi İşaretlerin Uluslararası Tescili için Lizbon Sistemi kapsamında ve diğer fikri ve sınai haklar bakımından işlemlerine devam etmektedir. WIPO yine de tarafların yaşayabileceği zorlukları gözeterek, kaçırılan son sürelerin telafisi için seçenekler sunmaktadır. Örneğin, Madrid Sistemi kullanıcısı olup WIPO’ya yapılması gereken bir bildirimin süresi içerisinde gerçekleştirilememesi durumu, ilgili tarafın elektronik erişime veya gönderim için diğer gerekli şartlar sahip olduğu andan itibaren beş gün içerisinde bildirim yapar ise, telafi edilebilecektir. Her ihtimalde, söz konusu bildirimin asıl yapılması gereken süreden itibaren altı ay içerisinde yapılması gerekmektedir.