Etik ve Uyum Yöneticiliği 6. Seviye Ulusal Meslek Standardı yayınlandı (“Standartlar”). Bu Standartlar Etik ve Uyum Yöneticisi’nin (“Yönetici”) rolü ve sorumluluklarını, çalışma ortam ve koşullarını, kullandığı araç ve gereçleri, uyması gereken davranış kurallarını ve son olarak bu mesleğin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme kurallarını ortaya koymaktadır.

Buna göre, Yönetici;

  • Bir kuruluşun etik ve uyum programlarının ve bunların politika ve prosedürlerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar,
  • Kuruluş içi rol ve sorumlulukları tanımlar,
  • Kuruluşun tâbi olduğu mevzuat, hizmet prosedürleri, kalite gereklilikleri, risk yönetimi öncelikleri ve etik ilkeleri çerçevesinde iletişim mekanizmalarının oluşturulmasını sağlar,
  • Etik ve uyum programının uygulama sürecine yönelik bilgilendirme, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütür,
  • Programın izleme, raporlama ve güncelleme çalışmalarını yapar, ihlal ve bildirimleri takip eder.

Standartlar, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun görevlendirdiği Etik ve İtibar Derneği tarafından hazırlanmış ve 9 Haziran 2018 tarihli 30446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Standartların tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.