Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) yapılan değişiklikler ile Yönetmelik’te daha önce yer almayan elektronik arşiv ve elektronik fatura tanımları eklenmiştir.

6 Ekim 2017 tarihinde 30202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile getirilen yenilikler uyarınca;

  • Elektronik arşiv ve elektronik fatura tanımları Yönetmelik’e eklenmiştir. Yönetmelik uyarınca, elektronik arşiv Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde yer alan şartlara uygun şekilde elektronik ortamda oluşturulan faturanın elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesini ifade etmektedir. Elektronik fatura ise Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde yer alan şartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulmuş faturayı ifade etmektedir.
  • Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, faktoring işlemi esnasında finansman sağlanmadan önce kuruluş tarafından müşteri yetkililerince imzalanmış alacak bildirim formu ve fatura bilgileri temin edilir. Daha sonra, fatura bilgilerinin Merkezi Fatura Kaydı sistemine kaydedilmesiyle faturaların mükerrer olmadığının kontrolü yapılır. Elektronik fatura ve elektronik arşiv uygulamaları ise ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan teyit edilecektir.
  • Fatura aslı imajları kuruluş tarafından denetimlerde ibraz edilmek üzere saklanır, ancak elektronik fatura ve elektronik arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturaların imajları Değişiklik Yönetmeliği uyarınca bu kuralın kapsamı dışında bırakılmıştır ve muhafaza şartı aranmamaktadır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.