Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile ilgili mevzuatta değişiklikler yaptı. BDDK’nın bu değişiklikleri özellikle faizsiz finans kuruluşları ve katılım bankacılığı faaliyet alanlarına odaklanıyor.

Yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik’te (“Muhasebe Yönetmeliği”) yapılan değişiklik ile Muhasebe Yönetmeliği’nde geçen faiz ibareleri, faizsiz esasa göre faaliyette bulunacak şirketler bakımından kâr payını ifade edecek şekilde düzenlenmiştir.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’te (“Faaliyet Esasları Yönetmeliği”) yapılan değişiklikler ile:

  • Faizsiz esasa göre faaliyette bulunacak şirketin ana sözleşmesinde, faaliyetinin faizsiz esasa dayalı olduğunun belirtilmesi ve bu esaslara göre faaliyetlerini sürdürmesi zorunlu hale getirilmiştir.
  • Faizsiz esaslara göre faaliyette bulunan şirket tarafından akdedilen kredi sözleşmelerinin faizsiz esaslara uygun olması zorunlu hale getirilmiştir.
  • Sermaye benzeri borçlara uygulanacak kâr payı oranlarının kredi sözleşmesinde açık bir şekilde belirlenmemesi ya da kâr payı oranının benzer kredilere göre aşırı ölçüde yüksek olması halinde, kredinin özkaynak hesabına dahil edilmesine Kurumca izin verilmeyebilir.

Değişiklikleri içeren yönetmelikler, 21 Ekim 2017 tarihli ve 30217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliklerin tam metinlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: