Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği mevzuatına uyum ve iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde florlu sera gazlarının kullanımına ilişkin sınırlamalar getirilmiştir. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 4 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik florlu sera gazlarından kaynaklanan emisyonları kontrol altına almak ve ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolünde listelenen florlu sera gazları ile florlu sera gazı içeren ürün veya ekipman kullanımına dair usul ve esasları düzenlemektedir.

Yönetmelik uyarınca, florlu sera gazlarının

  • atmosfere salınması,
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığa’na kayıtlı olmayan gerçek veya tüzel kişilere satılması,
  • geri kazanım işlemi yapılmadan bertaraf tesislerine kabul edilmesi
  • kayıtsız ve etiket kurallarına uygunsuz satılması

yasaklanmıştır.

Yukarıdakilere ek olarak, Yönetmelik aşağıdaki hususlara ilişkin düzenlemeler içermektedir:

  • Florlu sera gazları ve florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanın elektronik kayıtlarına, etiketlenmesine, sızıntı kontrollerine, raporlanmasına, piyasaya arz ve kullanım yasaklarına ilişkin esaslar.
  • Florlu sera gazları içeren ürün veya ekipmana müdahale eden gerçek ve tüzel kişinin eğitimi ile belgelendirilmesine ilişkin düzenlemeler.
  • İçerisinde üç kilogram ve üzerinde florlu sera gazı bulunan veya üç kilogram ve üzerinde florlu sera gazı ile çalışan sabit cihazlar veya uygulamalara yönelik hükümler.

Yönetmeliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.