Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirlerinden ödenen paylardan yapılan kesinti oranı 2020 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için yüzde sıfır olarak uygulanacaktır.

29 Mart 2020 tarih ve 2323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.