T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 16 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik’te,

  • Gıda ve hayvan yemlerine yönelik tüm taklit ve tağşiş fiillerini yasaklanmakta ve yasakların ihlali durumunda uygulanacak idari yaptırımlar belirlenmektedir.
  • Tağşiş; ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılmasını veya miktarının değiştirilmesini veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması olarak tanımlanmaktadır.
  • Gıda ve yemlerin taklidi; ürünlerin, şekil, bileşim ve nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere sahipmiş gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi algılanması olarak ifade edilmektedir.
  • Uyumluluk yükümlülüğü belirli zamanlarda resmi olarak kontrol edilen; gıda ve yem işletmecilerine, ithalatçılara ve satıcılara ait olduğu belirtilmiştir. Yönetmelik uyarınca idari para cezaları, ihlal eden tarafın bir önceki mali yılın sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirine göre olaylar bazında belirlenir ve yönetmelikte bahsedilen formüle göre hesaplanır.

Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.