6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“SPK”) 130’uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yatırım fonlarının üçer aylık dönemlerin son iş gününde, net varlık değerlerinin yüz binde beşi tutarındaki ücret, izleyen on iş günü içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) hesabına yatılır. Bu oranları aşmamak kaydıyla, Kurul karar organı farklı oran belirleyebilir.

Bu çerçevede, Kurul’un 07 Ekim 2016 tarih ve 27/874 sayılı Kararı ile kurumsal yatırımcı tabanı ile kolektif yatırım sektörünün gelişiminin ve girişim sermayesi yatırım fonlarının teşvik edilmesinin sağlanmasını teminen girişim sermayesi yatırım fonları için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 130 uncu maddesi kapsamında üçer aylık dönemler için uygulanan Kurul ücreti oranının %0,005 (yüzbinde beş) yerine 2017 yılından başlayarak 2020 yılının sonuna kadar %0 (yüzde sıfır) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

27/874 sayılı Kurul Kararı’nın yayımlandığı 7 Ekim 2016 tarihli Kurul Bültenine buradan ulaşabilirsiniz.