Ekonomi Bakanlığı gözetim uygulamasına tabi olan ithalatlarda, gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olan eşyaların ithalatında brüt 2 ton olarak belirlenen muafiyet sınırını 100 kilogram olarak yeniden düzenlemiştir. Bu çerçevede, gösterilen CIF kıymetin altında dahi olsa, bir beyanname kapsamında brüt 100 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalatlar, gözetim uygulamasından muaf tutulmuştur.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No. 2004/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 25 Ekim 2016 tarih 29868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Gözetim Belgesi Başvuru Formu, Tebliğ’in Ek-II/2 altında listelenen belgeler ile birlikte tadil edilmiştir. Buna göre, ilgililerin gözetim belgesi için Ekonomi Bakanlığı’na başvurularında gereken yeni belgeler aşağıdaki şekildedir:

  • İthalatçı Bilgi Formu,
  • İthalatçı Firmanın Ekonomik Göstergeler Tablosu,
  • İthalatçı Firma Aynı Zamanda Üretici ise Firmanın Ekonomik Göstergeler Tablosu,
  • Tedarikçi Ülkedeki Üretici/İhracatçıya ve İthal Eşyaya İlişkin Form,
  • Tebliğ kapsamındaki ürünlerin firma bünyesinde girdi olarak kullanıldığını gösterir kapasite raporu (Söz konusu belgenin yokluğunda, Tedarikçi Ülkedeki Üretici/İhracatçıya ve İthal Eşyaya İlişkin Form’un ibrazı zorunludur).

Değişikliklerin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.